Aanbevelen

Beveel Leijs Marketing & Promotie aan een klant en verdien een tegoed van 5% op de bestelling van deze klant!


Via uw persoonlijke code krijgt uw vriend(-in) een éénmalige korting van 5% op zijn of haar bestelling en per aangedragen klant verdient u bovendien een tegoed van 5% op zijn of haar bestelling. ( Bestellingen vanaf € 50,00 excl. 21% BTW )

ALGEMENE VOORWAARDEN AANBEVELINGSPROGRAMMA


Deze algemene voorwaarden van het Leijs.eu aanbevelingsprogramma (‘aanbevelingsvoorwaarden') zijn van toepassing op elke merchant die de intentie heeft om nieuwe merchants naar ons door te verwijzen.


"Wij", "ons" of "onze" verwijzen naar Leijs Marketing & Promotie onderdeel van

Leijs Organisatie & Advies, Zandheuvel 52B, 4901 HW  Oosterhout, Nederland.


"U" en "uw" verwijzen naar u, dat wil zeggen de merchant die nieuwe merchants aanbrengt.


Met het gebruik van uw persoonlijke aanbevelingscode, verklaart u dat u de aanbevelingsvoorwaarden hebt gelezen, de gehele inhoud van dit document begrijpt en akkoord gaat zonder enige beperking.


Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde het aanbevelingsprogramma stop te zetten of de voorwaarden ervan te wijzigen. In dit geval zullen wij u informeren via onze website of via e-mail.

Wij behouden ons het recht voor om elke merchant op te schorten of uit te sluiten van deelname aan het aanbevelingsprogramma indien het handelen van de merchant in strijd is met de voorwaarden voor het aanbevelingsprogramma of schadelijk kan zijn voor onze reputatie.


1. Beloningen

Voor elke nieuwe merchant die u naar ons doorverwijst en die voldoet aan de aanbevelingsvoorwaarden, verdient u een tegoed van 5% (inclusief btw, indien van toepassing).

Elke aan ons doorverwezen merchant die voldoet aan de aanbevelingsvoorwaarden zal ook een éénmalige korting van 5% op de prijs van zijn of haar bestelling ontvangen.


Een tegoed wordt verrekend bij een eerstvolgende bestelling die u zelf plaatst.

Een tegoed dient binnen 12 maanden na het ontstaan verrekend te worden.


2. Aanbevelingsvoorwaarden

Het tegoed van de 5% voor de merchant en de éénmalige korting van 5% voor de nieuwe merchant is pas van toepassing bij bestellingen vanaf € 50,00 excl 21% BTW.

Het aanbevelingsprogramma is niet van toepassing op uw eigen bestellingen. U kunt uzelf derhalve niet als nieuwe merchant aanbevelen.

Niet inwisselbaar voor contant geld en niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen, of op reeds gedane bestellingen.

Een nieuwe merchant kan slechts één keer worden aangemeld gedurende een periode van 24 maanden.


Een tegoed wordt alleen verrekend wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

U heeft de juiste (uw persoonlijke) aanbevelingscode gebruikt

De nieuwe merchant heeft een bestelling geplaatst middels de correcte aanbevelingscode door u gedeeld

Uw vriend(-in) voltooit de betaling voor zijn of haar bestelling binnen 7 dagen na het creëren van zijn of haar bestelling

U niet in strijd bent met deze aanbevelingsvoorwaarden of onze algemene voorwaarden

Wij bepalen, naar redelijk oordeel op basis van de beschikbare gegevens, of er al dan niet aan de aanbevelingsvoorwaarden wordt voldaan.


3. Facturatie en btw

Uw succesvolle aanbevelingen worden behandeld als een dienst van u aan ons. Om die reden kan btw van toepassing zijn op deze dienst. Als btw van toepassing is, zal deze betaald worden vanuit de te verekenen beloning. Indien btw door ons betaald moet worden, zullen we de beloning exclusief btw met u verrekenen. Indien btw door u moet worden betaald, zullen we de volledige beloning met u verrekenen, maar u dient dan zelf de btw te betalen.

Om het voor u mogelijk te maken een factuur aan ons te sturen voor het aanbevelingsprogramma, gaat u ermee akkoord dat we de factuur naar onszelf mogen sturen namens uzelf ("self billing"). U gaat ermee akkoord dat u ons zult voorzien van alle informatie die wij redelijkerwijs van u vragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw fiscale status, btw-nummer, woonadres en bedrijfsadres. U dient ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer er een wijziging in deze informatie plaatsvindt.


4. Gebruik van de aanbevelingscode

U mag uw aanbevelingscode met potentiële nieuwe merchants delen. Het delen mag gebeuren via e-mail, Twitter-feeds, Facebook-pagina's, persoonlijke blogs of via een website waarvan u de hoofdeigenaar van de inhoud bent. U mag uw aanbevelingscode niet delen op websites waarvan u niet de hoofdeigenaar van de inhoud bent. U mag uw aanbevelingscode niet promoten via zoekmachinemarketing (bijvoorbeeld via Google AdWords enz.).


5. Gebruik van ons intellectueel eigendom

U heeft geen toestemming om ons intellectueel eigendom, met inbegrip van onze bedrijfsnaam, handelsnaam, merknaam, domeinnamen, productnamen (elk een "merknaam") of logo's of ontwerpen, te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Het is niet toegestaan om bij het adverteren op zoekmachines, marktplaatsen of platformen te bieden op zoekwoorden of uitingen die de merknaam bevatten. Dergelijke merknamen dienen toegevoegd te worden als uitsluitingszoekwoord voor elk zoektype.

U mag geen domeinnamen registreren, met inbegrip van subdomeinen, die een merknaam bevatten of een variant ervan die soortgelijk is of een verkeerde spelling is van merknamen.

U mag uzelf of uw bedrijf niet voordoen als geaffilieerd met Leijs.eu of als een officiële vertegenwoordiger of agent van Leijs.eu of handelingen ondernemen waarvan het waarschijnlijk is dat ze derden zullen verwarren of doen geloven dat uw bedrijf of uw communicatie onderdeel is van Leijs.eu of op enige wijze door ons geautoriseerd is.

We kunnen te allen tijde verlangen dat u een bepaald gebruik van ons intellectueel eigendom stopt.


6. Binding

Door het accepteren van de aanbevelingsvoorwaarden, erkent u dat het aanbevelingsprogramma op geen enkele wijze beschouwd kan worden als een zakelijk partnerschap, een joint venture, een baan, een agentuurovereenkomst of een andere zakelijke relatie.


7. Salvatorische clausule

Mochten bepalingen van de aanbevelingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan zal hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van de aanbevelingsvoorwaarden niet worden beïnvloed.


NIEUW PRODUCT


Het laatste nieuwe product aan ons assortiment toegevoegd.

Neem zeker een kijkje!


GA VERDER

PRODUCTEN A-M


Neem een kijkje in ons

assortiment aan marketingnaterialen beginnende met letters A t/m M


GA VERDER

PRODUCTEN N-Z


Neem een kijkje in ons

assortiment aan marketingnaterialen beginnende met letters N t/m Z


GA VERDER